Haspargit

De suiker van de bietmelasse wordt vergist tot citroenzuur in de voedingsindustrie. Het overblijvende deel, de vinasse, bevat nog veel kalium (“potas”). Door indamping en centrifuge wordt Haspargit® geïsoleerd. Haspargit® wordt geproduceerd in België en is dus uitzonderlijk géén importproduct. Het is de kali van de biet, die op een zeer technologische manier wordt vrijgemaakt. Men gebruikt hoogwaardige en zeer zuivere grondstoffen, omdat citroenzuur een plaats moet vinden in de menselijke voeding. 

Haspargit® is een dubbelzout van kaliumsulfaat en calciumsulfaat. Een teveel aan chloor en een tekort aan zwavel kunnen de teelt schade toebrengen. Omgekeerd werd nooit een tekort aan chloor of een teveel aan zwavel als schadelijk ervaren! 

Haspargit® is rijk aan kaliumsulfaat. Een tekort aan kalium of potas heeft zeer snel een nadelig effect op het rendement en de kwaliteit van veel teelten. Het is dus van het grootste belang om in de bodem een voldoende hoeveelheid kalium beschikbaar te stellen voor uw plant! Buiten de klassieke akkerbouwteelten hebben ook veel groenten een hoge behoefte aan kalium. Met Haspargit® voorzien we naast kalium ook onmiddellijk in de zwavelbehoefte van het gewas. 

Haspargit® levert een gemakkelijk beschikbare calcium. Weet U dat calcium een essentieel element is voor de opbouw van de planten. Het speelt een cruciale rol bij de celdeling en bij het stabiliseren van membranen in de cel. Calcium verhindert eveneens de activiteit van enzymen die de celwanden afbreken. Het is duidelijk een kwaliteitselement : voldoende calcium zorgt voor een betere opbouw en instandhouding van de celwand. Dit leidt tot een betere weerstand tegen biotische  (schimmels, parasieten, ...) en abiotische (hitte, koude, ...) stress. Gewassen en/of vruchten (aardappelen!) met een hoog calciumgehalte bewaren beter omdat ze minder vocht verliezen en langer steviger blijven.

Haspargit® voorziet de plant dus in 4 van de 6 voornaamste voedingselementen. Er bestaan verschillende formules van. Er zijn verschillende formules die chloorarm zijn en dus perfect kunnen dienen in bijvoorbeeld de aardappelteelt, die gevoelig zijn aan chloor. Daarnaast zijn er formules die meer natrium bevatten, wat dan weer geschikt is voor de bietenteelt! Vraag ons advies naar de geschikte formule voor uw bedrijf en teelt! Dit product wordt geleverd per volle vracht.