Instrooimiddelen

Propere en droge ligbedden zijn van uitzonderlijk belang!

Volgende instrooimiddelen hebben wij in ons gamma:

Losgestort strooisel hebben we ook in het gamma:

  • Licht vochtig zaagsel 45 m³ losgestort 

  • Droog zaagsel (afkomstig van de bewerking van zachthout. (mengeling diverse spar soorten en populier en wit van kleur) 6-8 ton