Speciale meststoffen

1. Selenium

Vaak liggen Seleniumwaarden van het ruwvoeder ver onder het gemiddelde van de behoefte van het vee. Seleniumtekort in de bodem zorgt voor een laag Seleniumgehalte in het ruwvoeder. Met Seleniumbemesting in de juiste vorm (Selenaat) kan u het Seleniumtekort weer snel en eenvoudig op peil brengen aangezien deze vorm opneembaar is in de bloedbaan van de koe! Selenium (Se) is een essentieel sporenelement voor een goede ontwikkeling van runderen. Het heeft een positief effect op de vruchtbaarheid,  groei, resistentie en de algemene gezondheid van het vee.

2. Maïsstarters 

Een goede jeugdgroei van uw maïs, een belangrijke factor voor het totaal rendement!

Zorg dus voor voldoende beschikbare voedingsstoffen voor de jonge maïsplant. Verschillende voedingsstoffen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de maïsplant.

  • Stikstof en fosfaat zorgen voor een snelle kieming en bevorderen de wortelontwikkeling en jeugdgroei.

  • Boor verhoogt de vruchtbaarheid van de plant en stimuleert de korrelzetting.

  • Voldoende magnesium is belangrijk om magnesiumgebrek te voorkomen.

  • Humuszuren verbeteren de bodemstructuur en waterhuishouding, wat leidt tot een betere beworteling en verhoogde opname van voedingsstoffen uit de bodem.

Vraag zeker naar onze formules Maïsstarters!

3. Novurea

Met Novurea bieden we een efficiënte meststof met 46% Ureumstikstof. Novurea is behandeld met AGROTAIN. Dit is een urease-remmer die stikstofverlizen door vervluchtiging minimaliseert. Dit verzekert de landbouwer er van dat de investering in stikstof ten goede komt aan het gewas en niet verloren gaat. 

We hebben naast de Novurea 46% ook de Novurea-S in het gamma. Deze meststof bevat 38% stikstof (waarvan 31.40% Ureumstikstof) en 18,75% SO3. Ook hier is de urease-remmer aanwezig waardoor ongewenst stikstofverlies tot een minimum wordt beperkt.

Voor verdere vragen of een offerte op maat, aarzel niet om ons te contacteren!