VOEDERBIETEN

Voederbieten geven een hoge en stabiele drogestofopbrengst per hectare (17 tot meer dan 20 ton per hectare). Daarnaast vormen voederbieten een smakelijk ruwvoeder met een hoge energie inhoud uitermate geschikt voor hoog productief melkvee.

Kies in een rotatie met veel maïs voor rhizoctonia tolerante rassen zoals Brunium en Debby Feedbeet. 

Kies in rotaties met veel bieten of voor rhizomanie gevoelige percelen voor het rhizomanie tolerante ras Cagnotte of Brick.

Rassen met een laag drogestofgehalte (> 15 %) kunnen vervoederd worden zonder te vermalen. Voor een mengkuil van voederbieten en maïs worden rassen met een hoog drogestofgehalte zoals Debby Feedbeet geadviseerd.

 

ONS AANBOD:

Brunium

Tolerantie: Rhizoctonia 

% DS: 15-16 % 

Kleur: Rood

 

Merveille

Tolerantie: /

% DS: 15-16 %

Kleur: Roze/rood

 

Cagnotte

Tolerantie: Rhizomanie

% DS: 16-17%

Kleur: Geel/oranje

Brick

Tolerantie: Rhizomanie

% DS: 18-19%

Kleur: Wit

 

Godiva feedbeet

Tolerantie: Rhizoctonia

% DS: 21-22%

Kleur: Wit

 

Debby feedbeet

Tolerantie: Rhizomanie

% DS: 21-22%

Kleur: Wit