De keuze van het juiste grasmengsel is zeker zo belangrijk als de zaaiwerkzaamheden voor het slagen van de graslandvernieuwing. 

De keuze voor een evenwichtig mengsel levert een serieuze meeropbrengst op.  

Een belangrijke factor voor die keuze is het gebruiksdoel van het grasland: grazen, maaien of beide.

 

Goed graslandmanagement zal de productiviteit van een weide op peil houden maar na intensief gebruik en extreme omstandigheden kan die productiviteit snel afnemen. En dan dringt graslandvernieuwing zich op. Graslandvernieuwing kan door doorzaai of herinzaai. 

Voor beide methoden dienen de werkzaamheden zorgvuldig te worden uitgevoerd om een goed resultaat te verkrijgen.

 

Wij bieden voor iedere toepassing een aangepast mengsel. Elk jaar worden deze mengsels herbekeken en geoptimaliseerd rekening houdend met de rassenlijsten van België en Nederland! 

Powered by Engelen-IT BV