Groenbemesters

Het zaaien van een groenbebedekker moet gezien worden als een investering in de vruchtbaarheid en structuur van de bodem en bijgevolg in het welslagen van de daaropvolgende hoofdteelt.

De voornaamste functie van een groenbedekker is het op peil houden van het humusgehalte. Het humusgehalte is een belangrijke factor voor de structuur en de vruchtbaarheid van de bodem.

 

KIES DE JUISTE GROENBEMESTER!

Groenbemesters-schema