Speciale meststoffen

Seleniumstikstof

        Vaak liggen Seleniumwaarden van het ruwvoeder ver onder de behoefte van het het vee. Seleniumtekort in de bodem zorgt voor een laag Seleniumgehalte in het ruwvoeder. Met seleniumbemesting kan u het Seleniumtekort weer snel en eenvoudig op peil brengen! Selenium (Se) is een essentieel sporenelement voor een goede ontwikkeling van runderen. Het toevoegen van Selenium in bemesting heeft een positief effect op de vruchtbaarheid,  groei, resistentie en de algemene gezondheid van het vee.

Maïsstarters

Een goede jeugdgroei van uw maïs, een belangrijke
factor voor het totaal rendement!

Zorg dus voor voldoende beschikbare voedingsstoffen voor de jonge maïsplant.
Verschillende voedingsstoffen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van
de maïsplant.

 

 Stikstof en fosfaat zorgen voor een snelle kieming en bevorderen de
wortelontwikkeling en jeugdgroei.

 Boor verhoogt de vruchtbaarheid van de plant en stimuleert de korrelzetting.

  Voldoende magnesium is belangrijk om magnesiumgebrek te voorkomen.

  Humuszuren verbeteren de bodemstructuur en
waterhuishouding, wat leidt tot een betere beworteling en verhoogde opname van
voedingsstoffen uit de bodem.

Vraag zeker naar onze formules maïsstarters!

Haspargit

De suiker van de bietmelasse wordt vergist tot
citroenzuur in de voedingsindustrie. Het overblijvende deel, de vinasse, bevat
nog
veel kalium (“potas”). Door
indamping en centrifuge wordt Haspargit® geïsoleerd. Haspargit® wordt
geproduceerd in België en is dus uitzonderlijk géén importproduct. Het is de
kali van de biet, die op een zeer technologische manier wordt vrijgemaakt. Men
gebruikt hoogwaardige en zeer zuivere grondstoffen, omdat citroenzuur een
plaats moet vinden in de menselijke voeding.

 

Klik hier voor de technische fiche

 

                      Novurea en Novurea S

                    Met Novurea bieden we een efficiënte meststof met 46% Ureumstikstof. Novurea is behandeld met AGROTAIN. Dit is een                          urease-remmer die stikstofverlizen door vervluchtiging minimaliseert. Dit verzekert de landbouwer er van dat de
                    investering in stikstof ten goede komt aan het gewas en niet verloren gaat. 

                   We hebben naast de Novurea 46% ook de Novurea-S in het gamma. Deze meststof bevat 38% stikstof (waarvan 31.40%                             Ureumstikstof) en 18,75% SO3. Ook hier is de urease-remmer aanwezig waardoor ongewenst stikstofverlies tot een 

                   minimum wordt beperkt.