Milieu en wetgeving

Blijf op de hoogte ondanks een steeds wijzigende wetgeving en strengere milieu eisen!

 

Op onderstaande websites vind je meer informatie over de laatste wijzigingen!

Algemeen: Officiële website van de dienst gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

www.fytoweb.be 

 

Inzamelen leeggoed en vervallen producten

www.agrirecover.eu/be-nl

 

Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen

www.phytofar.be/home/home_publiek

 

Keuring spuittoestellen

www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen

 

Praktijkgids gewasbescherming

www.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/praktijkgids-gewasbescherming

 

Geoloket (waterlopen met 1-meterstrook)

www.landbouwvlaanderen.be

 

Kwaliteit waterlopen

www.vmm.be