Plantenbescherming

Een fytolicentie is verplicht bij het verkrijgen van fytoproducten. Zonder een geldige licentie kunnen er geen beroepsproducten worden verkregen.

Voor wie geldt de fytolicentie?

Een fytolicentie is sinds 25/11/2015 verplicht voor personen die:

 • Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruike in kader van hun beroepsactiviteiten.
 • Voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen
 • Gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen/verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Bij vragen kan u steeds de officiële site www.fytoweb.be raadplegen.

Wij geven u graag advies over het gebruik van volgende producten:

 • Totale onkruidbestrijding – zonder nawerking
 • Totale onkruidbestrijding – met nawerking
 • Selectieve onkruidbestrijding in beplantingen
 • Selectieve onkruidbestrijding in gazons
 • Mosbestrijding
 • Fungiciden (blad en bodem)
 • Insecticiden 
 • Ecologische middelen